Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Bijwerkingen

Let altijd op bijwerkingen als je naaste medicijnen gebruikt. Vertel het je arts of apotheker als je denkt dat iemand last heeft van bijwerkingen. Bijwerkingen zijn vaak te voorkomen door medicijnen precies zo te gebruiken als de arts of apotheker heeft uitgelegd. Maar dat is helaas niet altijd zo.

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Als je verschillende medicijnen gebruikt is de kans op bijwerkingen groter. Bij oudere mensen komen bijwerkingen ook vaker voor. Medicijnen werken langer bij ouderen dan bij jonge mensen. De lever en de nieren hebben meer tijd nodig om het medicijn af te breken. Het duurt langer voor het medicijn uit het lichaam is verdwenen. Medicijnen werken daardoor langer. Maar het betekent ook dat bijwerkingen langer duren. Ouderen krijgen vaak een lagere dosering van een medicijn dan jonge mensen.

Naar de huisarts

Een bijwerking gaat vaak vanzelf over als een lichaam gewend is aan medicijnen. Neem contact op met de arts als de bijwerkingen langer dan twee weken duren. Doe dit ook als de bijwerkingen ernstig zijn. De arts kan de dosering van het medicijn verlagen. Ook kan de arts een ander medicijn voorschrijven dat ongeveer hetzelfde werkt, maar geen of minder bijwerkingen geeft.

Tips om bijwerkingen te voorkomen:

  • Lees altijd de bijsluiter van de medicijnen. Dit helpt bij het herkennen van bijwerkingen. Schrik niet van alle bijwerkingen die genoemd zijn. Fabrikanten moeten alle bijwerkingen noemen, ook al komen ze heel zelden voor.

  • Help je familielid of naaste met het innemen van de medicijnen. Let op de juiste dosering en het juiste tijdstip. Let ook op of het medicijn op een lege maag moet worden ingenomen, of juist niet.

  • Vraag de arts of apotheker welke bijwerkingen je kunt verwachten. Vraag ook wat je dan kunt doen.

  • Misschien heeft iemand door zijn of haar leeftijd minder van een medicijn nodig. Vraag dit de arts bij het ophalen van een herhaalrecept.

  • Vertel de arts over klachten die kwamen toen je familielid of naaste een bepaald medicijn ging gebruiken. Dat kan een bijwerking zijn.

  • Soms is een bijwerking zo erg dat iemand moet stoppen met een medicijn. Vertel dat altijd aan de apotheker. De apotheker zorgt ervoor dat dit medicijn nooit meer gegeven wordt, ook niet door een andere arts.

Voor als je meer wilt weten:

Laatste update op 07-06-2013