Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Gemeente

Heeft u of uw naaste hulp nodig:

- met het huishouden

- met lopen of bewegen in en om het huis

- in het plaatselijk vervoer

- bij het ontmoeten van mensen?

De gemeente heeft hiervoor een speciaal Wmo-loket. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2015 gaat de Wmo veranderen en gaat dan de Nieuwe Wmo heten.

 

In de nieuwe Wmo heb je niet automatisch recht op hulp of begeleiding. De gemeente kijkt met u - of uw naaste - wat u zelf nog kunt, of mensen in uw omgeving kunnen helpen, of er andere oplossingen zijn en of u de hulp of begeleiding niet zelf kunt betalen.

 

Hoe vraagt u hulp aan?

De meeste gemeenten hebben hier een speciaal formulier voor. Dit kunt u via de website van uw gemeente invullen of telefonisch aanvragen. Aan de hand van dit formulier bepaalt de gemeente of zij een goed beeld heeft van uw situatie of meer informatie wil. In dat geval maken zij met u een afspraak voor een gesprek, telefonisch of bij u thuis. Daarna beslist de gemeente of, en welke hulp zij u op maat kunnen bieden.

 

Mantelzorgers

De gemeente ondersteunt ook mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Als mantelzorger kan je een verzoek doen bij de gemeente om materiële hulp, een financiële tegemoetkoming of vervangende zorg.

Laatste update op 09-04-2013