Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Hulporganisaties

Vervangende zorg

Vervangende zorg wil zeggen dat iemand anders uw zorgtaken tijdelijk overneemt. Bijvoorbeeld wanneer u overbelast raakt of even niet beschikbaar bent. Deze vorm van zorg heet ook wel 'respijtzorg'. Op de website www.regelhulp.nl  van de overheid leest u welke mogelijkheden voor respijtzorg bestaan.

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging voor mensen die voor zieke familieleden of vrienden zorgen. Op hun website kun je je woonplaats intikken en zien welke organisaties in de buurt je kunnen ondersteunen bij jouw zorg.

Bij de sociaal juridische dienst van Mezzo kun je informatie en advies over wetten en regels krijgen die misschien op jou van toepassing zijn. Ook kunnen zij je helpen met het schrijven van bezwaarschriften, klachtbrieven, verzoekschriften of andere brieven.

Mantelzorglijn

Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning? Of wil je graag je verhaal kwijt? Of heb je klachten over de zorg die geleverd wordt? Bel dan de mantelzorglijn van Mezzo. Telefoon: 0900 20 20 496 (0,10 euro p/m). De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur. Of ga naar het Meldpunt Mantelzorg.

Steunpunt Mantelzorg

Overal in het land zijn er lokale en regionale Steunpunten Mantelzorg. Deze geven informatie, advies en praktische steun bij jou in de buurt. De medewerkers van het steunpunt

kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in jouw omgeving. Bovendien kan je er terecht voor een persoonlijk gesprek. De Steunpunten Mantelzorg organiseren ook lotgenotencontact. Zoek hier naar een Steunpunt bij jou in de buurt.

MEE

Deze organisatie is er voor iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte, en voor familieleden die voor hen zorgen. Een MEE-deskundige kan je helpen met vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. De dienstverlening van MEE is gratis. Bekijk via je postcode welk MEE-bureau het dichtst in de buurt is.

Tolkentelefoon

Deze telefonische tolk kun je aanvragen bij bezoek aan huisarts, apotheker of tandarts. Handig voor als je ouders de taal niet goed spreken en als je zelf niet mee kunt. Maak van tevoren een afspraak. De tolk vertaalt het gesprek dan via de telefoon. In Amsterdam vergoedt het Achterstands Ondersteuningsfonds Amsterdam het gebruik van een tolk. Informeer bij je eigen gemeente of deze dat ook doet. Lees meer informatie over tolken op de website van Mikado.

In de interviews met Eva Pastoor en Marga Vintges lees je ook over de tolkentelefoon.

WeHelpen

WeHelpen is een online marktplaats voor mantelzorgers, vrijwilligers en patiënten die elkaar willen helpen. Op hun website kun je de hulp voor jezelf of een ander gemakkelijk organiseren en verdelen met elkaar. Degene voor wie de hulp is bedoeld moet zich aanmelden en maakt de anderen onderdeel van een groep. Als groep kan je een gemeenschappelijke agenda, logboek en notitiepagina’s delen en kan je hulp vragen of aanbieden.

Zorg voor Elkaar

Kijk ook eens op www.zorgvoorelkaar.com. Via deze website kunt u in contact komen met vrijwilligers en professionals. U kunt zelf veilig een hulpvraag plaatsen, reacties ontvangen van vrijwilligers en professionals en een hulpaanbieder zoeken bij u in de buurt.

Dementelcoach

Dementelcoach geeft ondersteuning aan mantelzorgers van mensen met dementie van Turkse en Marokkaanse herkomst. Er kan wel sprake zijn van een wachtlijst.

Laatste update op 09-04-2013