Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Initiatieven voor migranten

Voor ouderen met een migrantenachtergrond zijn er diverse organisaties die hulp en ondersteuning kunnen bieden. Ze organiseren bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en maken voorlichtingsmateriaal in de eigen taal. Ze kunnen ook helpen met het zoeken naar goede zorg.

  • Chun Pah (landelijke Federatie van Chinese ouderenverenigingen) 
  • Fos'ten (stichting Surinaamse vrouwen 50+)
  • IOC (Inspraak Orgaan Chinezen)
  • MOBiN (Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland)
  • NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderenbond)
  • IOT (Inspraak Orgaan Turken)

Bijzonder initiatieven:

  • Woonsaem (Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten)
  • Kraka e Sewa, ontmoetingscentrum Surinaamse ouderen met dementie, Activiteitencentrum Ganzenhoef, Amsterdam-Zuidoost, tel 020 - 3987220
  • Stichting Al Amal in Utrecht, organiseert bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten voor Marokkaanse vrouwen
  • Project AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst), opleiding voor mantelzorgers van mirganten
Laatste update op 09-04-2013