Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Verzorging en verpleging

Er komt misschien een moment dat je niet meer alleen kan zorgen voor je naaste. Omdat deze bijvoorbeeld veel verzorging nodig heeft, of verpleging. Of niet meer alleen gelaten kan worden omdat hij of zij vergeetachtig is, of kans loopt te vallen. Er zijn dan verschillende mogelijkheden: van dagopvang voor ouderen tot opname in een verzorgings- of verpleeghuis, van dagverzorging tot nachtverzorging thuis door de wijkverpleegkundige. Ga voor een volledig overzicht van de mogelijkheden naar Regelhulp.nl.

Om voor een van deze mogelijkheden in aanmerking te komen, heb je een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Je kunt deze indicatie via de huisarts in gang zetten. Je kunt hem ook digitaal via de website Regelhulp aanvragen. Lees hier meer informatie over het CIZ.

Meer informatie over verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg lees je ook hier. Zie ook de folder 'Uw naaste in een zorginstelling?

Laatste update op 09-04-2013